ELVOST
s d r u ž e n í   p o d n i k a t e l ů
Ing. Jiří Stehlík a Ing. Jiří Voráč

Autorizovaná projekční kancelář elektro

Obory působnosti: Technika prostředí staveb a Technologická zařízení

- byty a rodinné domy
          - kanceláře a provozovny
                    - obchodní a skladové prostory
                              - školní, sportovní a kulturní zařízení

Projektové dokumentace včetně slaboproudých rozvodů - EPS, EZS, STA, TEL, DAT.

- přípojky elektro
          - rozvody NN
                    - veřejné osvětlení
                              - slavnostní osvětlení

Kompletní zpracování:

- podrobná technická zpráva
- výkresová část podle stupně řízení – DÚR, DSP, DPS
- protokoly o výpočtu osvětlení
- specifikace meteriálu
- výpočet investičních nákladů
- autorský a technický dozor stavby

DODÁVKY OSVĚTLOVACÍ TECHNIKY

Interiérové osvětlení      Venkovní osvětlení      Veřejné osvětlení

Návrhy osvětlovacích soustav

Výpočty osvětlení

Dodávky i s montáží

Kontakty:

Ing. Jiří Stehlík                                                         Ing. Jiří Voráč

mob.: 777 666 927                                                     mob.: 777 666 928

email: jiri.stehlik@elvost.cz                                          email: jiri.vorac@elvost.cz

Adresa: ELVOST, sdružení podnikatelů, Nám. Krále Jiřího 8, 350 02  Cheb,

tel./fax: 354 436 246, e-mail: elvost@seznam.cz